Tuin huren?

Heeft u belangstelling voor het huren van een tuin bij onze vereniging?

Wat zijn de kosten?

(bedragen voor 2019)

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,- en dient bij inschrijving contant te worden betaald.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,- voor ieder lid.

De huurprijs bedraagt : € 0,40 per vierkante meter per jaar; Er zijn tuinen van 75 vierkante meter en van 150 vierkante meter. Voor een kleine tuin bedraagt de huurprijs dus €30,- per jaar en voor een grote tuin €60,-.

Om altijd toegang te hebben tot het complex heeft u een toegangslabel nodig. Voor een toegangslabel betaalt u een borgsom van € 25,-. Aan het gebruik van dit label zijn voorwaarden verbonden. Nadere info krijgt u bij de eerste kennismaking.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Hoe meldt u zich aan als lid?

Indien u belangstelling heeft voor een tuin, raden wij u aan eerst de reglementen en statuten van de Vereniging te lezen. ( zie elders op de site)

U kunt contact opnemen dhr. Joop Nobel, tel. 06-83949679 of met het secretariaat : 0182-599301. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om het complex te bekijken en om te praten over tuinieren in de polder, wat daarvoor nodig is en welke regels gelden op het complex, voor het gebruik van het door u te huren stuk grond, eventuele opstallen, beplanting, onderhoudseisen enz.

Wist u bijvoorbeeld dat voor het onderhoud van een tuin van 150 vierkante meter al gauw zo’n 12 uur per week nodig is in het tuinseizoen ?

Aan het einde van deze kennismaking kunt u zich desgewenst inschrijven als lid van de Vereniging. U wordt nu op de wachtlijst geplaatst. Onze Vereniging kent tot nu toe een kleine wachtlijst ( meestal minder dan 5 wachtenden), hetgeen betekent dat u over het algemeen binnen 12 maanden kunt beginnen met tuinieren.

Kort hierna ontvangt u een uitnodiging voor een nadere kennismaking met het bestuur. In deze bijeenkomst krijgt u nog veel informatie over bijvoorbeeld de mogelijkheid om een tuincoach te krijgen, de workshops die gegeven worden, enz.

Vanaf het moment dat u een tuin krijgt toegewezen om te gaan gebruiken, betaalt u naast de jaarlijkse contributie ook de jaarlijkse huur.

Het eerste jaar dat u een tuin gebruikt is het lidmaatschap voorlopig; na een jaar beslist het bestuur of het lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan worden voortgezet; dit op grond van de ervaringen met het onderhoud van uw tuin.

Wij hopen u binnenkort als lid te mogen verwelkomen.