Binnenkort zijn er 2 schouwen , namelijk

  1. a) op de tuinen zelf , waarbij gekeken wordt naar onkruidbeheersing, in de tuinen, maar ook op de gemeenschappelijke paden tussen de tuinen en aan de buitenzijde van de heg.
  2. b) door het Hoogheemraadschap worden de sloten langs de tuinen gecontroleerd: Bij deze schouw wordt gekeken naar het oeveronderhoud en naar plantengroei in het water, overhangende takken enz.

Zorg op tijd dat uw tuin schoon is, dat wil zeggen vrij van bloeiend en woekerend onkruid en dat er geen voedsel voor ratten en muizen is ; laat pompoenen en courgettes niet lang liggen in deze tijd van het jaar!