Bestuur

Voorzitter: Joop Nobel: inschrijven nieuwe leden, uitgifte van tuinen, beoordelen aanvragen opstallen, opzeggingen en aanvragen van een andere tuin voor bestaande leden.
Secretaris: Hans van der Hoeven
Penningmeester: Willem van Schaik
Lid:  Jan Heerkens: beheer van sleutellabels en technische zaken
Lid: Marjan Kik:  ledenadministratie, ondersteuning secretariaat
Lid: Joey Scheffers: schouwen
Lid: Nelly van der Rhee: corvee, ondersteunende administratieve taken
Lid: Ingrid van Lith: interne en externe communicatie, waaronder ook het beheer van de website

De volgende leden hebben speciale taken:

Winkel Beheerder: Jan Koolmees
Winkel Medewerker: Joyce Arts
Winkel Medewerker: Ilona Bitter
Winkel Mederkwer: Christa Schut

Groenadviseur: Nico Uittenbroek
Vrijwilliger voor onderhoud opstallen: Jos Timbergen