Met wie neem ik contact op voor.....

Praktische zaken zoals:

 • bestellen/ afnemen van zand en grond/plantgoed/meststoffen
 • laten frezen van een tuin
 • leeg formulier om toestemming te vragen voor opstallen
 • gebruik van de aanhanger / boot en speciaal gereedschap e.d. ten behoeve van tuinen van leden
 • advies voor het aanleggen van een drainage

Bovenstaande zaken lopen allemaal via de winkel.
Contactpersoon: Jan Koolmees tel: 06-22304089

Organisatorisch zaken zoals:

 • Adreswijziging ( ook e-mail adreswijziging)
 • Opzegging van de tuin
 • Voor leden: wens andere/ grotere/ kleinere tuin

 email: secretaris@atvnoorderhout.nl

Communicatie zoals:

 • Problemen met de website
 • Geen nieuwsbrief of andere e-mails ontvangen

Contactpersoon: Ingrid van Lith
E-mail: webmaster@atvnoorderhout.nl

Corvee:

 • afmelden
 • andere datum doorgeven
 • afspraak op een moment naar eigen keuze
 • enzovoort

Via: brievenbus op het complex of via corvee@atvnoorderhout.nl
Contactpersoon: Mw. Nelly van der Rhee.     Corveelijst vind u hier

Nog meer praktische zaken:

 • Aanvragen van plaatsing van opstallen
 • Aanvragen van beschoeiing
 • Aanvraag voor het leggen van een drainage / afvoerkanaal
 • Informatie over uitgifte van tuinen en lidmaatschap
 • Via: :  Joop Nobel Tel: 06-83949679

 

Tuinbuddy

Voor nieuwe leden die graag in hun eerste jaar/jaren tuinieren de steun krijgen van een “tuinbuddy”:

Via : Joey Scheffers tel : 06-13844455