Tuin huren?

Heeft u belangstelling voor het huren van een tuin bij onze vereniging?

Wat zijn de kosten?

(bedragen voor 2024)

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,- en dient bij inschrijving contant te worden betaald.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 26,-* voor ieder lid.

De huurprijs bedraagt: € 0,56* per vierkante meter per jaar; Er zijn tuinen van 75 vierkante meter en van 150 vierkante meter. Voor een kleine tuin bedraagt de huurprijs dus € 42,- per jaar en voor een grote tuin € 84,-.

Vanaf 1 januari 2020 vraagt de vereniging voor de  ingebruikname van een halve tuin  € 50,- borg en voor een hele tuin € 100,-. Deze borgsom krijgt u terug als u de tuin schoon oplevert voor de volgende huurder. Indien u de tuin niet schoon oplevert vervalt uw recht om de borgsom terug te vragen. Het geld wordt dan gebruikt om de tuin onkruidvrij te laten maken.

Voor bestaande leden die vanaf 1 januari 2020 een tuin erbij gaan huren of van tuin wisselen gelden dezelfde regels t.a.v. de betaling van de borgsom.

Om altijd toegang te hebben tot het complex heeft u een toegangslabel nodig. Voor een toegangslabel betaalt u een borgsom van € 25,-. Aan het gebruik van dit label zijn voorwaarden verbonden. Nadere info krijgt u bij de eerste kennismaking.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 * Deze prijs wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

Hoe meldt u zich aan als lid?

Indien u belangstelling heeft voor een tuin, raden wij u aan eerst de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging te lezen. Deze vindt u onder het kopje vereniging boven in het menu.

Er is op dit moment een ledenstop. Alle aanmeldingen die na 13 maart 2024 binnenkomen worden niet in behandeling genomen en de gegevens worden om privacyredenen direct verwijderd. Zodra er weer plek is op de wachtlijst kunt u contact opnemen met dhr. Joop Nobel door onderstaand formulier volledig in te vullen.

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, dan wordt er een afspraak met u gemaakt om het complex te bekijken. Ook zullen we praten over tuinieren in de polder, wat daarvoor nodig is en welke regels gelden op het complex, voor het gebruik van het door u te huren stuk grond, eventuele opstallen, beplanting, onderhoudseisen enz.

Wist u bijvoorbeeld dat voor het onderhoud van een tuin van 150 vierkante meter al gauw zo’n 12 uur per week nodig is in het tuinseizoen ?

Aan het einde van deze kennismaking kunt u zich desgewenst inschrijven als lid van de vereniging. U wordt nu op de wachtlijst geplaatst. Onze vereniging kent tot nu toe een kleine wachtlijst (meestal minder dan 5 wachtenden), wat betekent dat u over het algemeen binnen 12 maanden kunt beginnen met tuinieren.

Kort hierna ontvangt u een uitnodiging voor een nadere kennismaking met het bestuur. In deze bijeenkomst krijgt u nog veel informatie over bijvoorbeeld de mogelijkheid om een tuincoach te krijgen, de workshops die gegeven worden, enz.

Vanaf het moment dat u een tuin krijgt toegewezen om te gaan gebruiken, betaalt u naast de jaarlijkse contributie ook de jaarlijkse huur.

Het eerste jaar dat u een tuin gebruikt is het lidmaatschap voorlopig; na een jaar beslist het bestuur of het lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan worden voortgezet; dit op grond van de ervaringen met het onderhoud van uw tuin.

Wij hopen u binnenkort als lid te mogen verwelkomen.